วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

Chaste.

Chaste  =  บริสุทธิ์  เป็นพรหมจารี
All her  life,She  was  unmarried  and  remained  chaste.

I  would  like  to  say  Hello to  everybody.I  can  not  write  in  my  blog  about  1  month  ago. Today  i  am  so  glad   to  write  in  my  blog. See  you  later,Bye.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น