วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Expire.

Jane's passport expired, so she  had  to  have  it  renewed.

Our  lease  for  the  beach- front  condominium  will  expire  next  month.

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Hello!!!

Hello! My  teamwork, hope   everyone   have  a   good  health.  I  will    keep   in   mind   that  everyone    are  very    nice.  Have  a  nice  time,  nice  day. Bye.  See   you  again.