วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Up set.

Up set.= ทำให้หงายท้อง ทำให้พลิกควํ่า
The dog jumped up and
upset the cup of coffee.